Hoppa till innehåll

Gamla instrument – Zornmärket i guld

Fiolen, ett klasiskt gammalt instrument

När vi tänker på gamla instrument tänker vi oftast på folkdansmusiken. Svenska spelmän älskar klassiska blås- och stråkinstrument och de bästa svenska spelmännen belönas med Zornmärket i guld. Zornjuryn i Svenska Folkdansringen delar ut utmärkelsen till framstående traditionsbärare. En mer ärofull utmärkelse kan en spelman inte få. Den spelman som erhåller Zornmärket i guld eller silver får titeln Riksspelman och det finns idag ca 300 Riksspelmän i livet.

Zornmärket – ett eftertraktat mål för spelemän

Det finns även ett bronsmärke till värdiga mottagare som genomgått uppspelningstest. Vilka instrument är då de vanliga inom den traditionella folkdansmusiken? Ett av de unika bland gamla instrument är nyckelharpan. Det påstås av vissa att nyckelharpans ursprung är svenskt medan andra hävdar att den sannolikt kom från Nordtyskland. Det är tyvärr svårt att fastställa instrumentets ursprung men det finns ett unikt exemplar från 1526 i en samling i Mora. Instrumentet lär dock numera bara vara spelat i Sverige och, som väl är, går det fortfarande att köpa nyckelharpa.

Sveriges Spelmäns Riksförbund som bildades 1947 är en svensk folkmusikorganisation som är rikstäckande med förbund i 23 landskap. Riksförbundet har idag drygt 6000 medlemmar. De arbetar med utveckling av dans och musik inom denna genre och med att ge allmänheten tillgång till den. De bestämmer också vilka instrument som godkänns för uppspelning.

Fler gamla instrument

Här följer några av de riktigt gamla instrument som bland annat används vid uppspel för Zornmärket. Det vanligaste är fiol och sedan följer träskofiol och pipor samt olika typer av nyckelharpor. Som blåsinstrument framträder klarinett och kohorn samt kulning. Även munspel, näverlur samt svensk säckpipa ingår. De här traditionella instrumenten har dock idag ofta kombinerats med andra instrument. Frågan är vilket instrument man skall välja om man vill bli spelman? Kanske måste du testa på lite olika alternativ?

Hur bedömer Zornmärkesjuryn hur insatt aspiranten är i svensk folkmusiktradition där melodier och instrument valts? Det som bedöms vid uppspelningen är bland annat rytm och intonation samt klang och teknik. Dessutom aspirantens egenskaper som spelman. Uppspelningsinstrument skall kombineras med en folklig traditionell repertoar med en äldre spelstil men som även är utformad idiomatiskt för instrumentet, d.v.s. att den utvecklats organiskt ihop med instrumentet. Toppresultat belönas med guldpris!

Några givna instrument vid Zorn-uppspelning

Fiolen hör till kärninstrumenten bland gamla instrument som alltid varit ett givet uppspelningsinstrument. Även fiolvarianter såsom träskofiol. Nyckelharpan fanns redan på 1930-talet i ett flertal varianter. De har därefter utvecklats fler varianter genom återskapande av äldre typer samt genom nyskapande. Nyckelharpans användningsområden har utvidgats, men det används fortfarande med oförändrad spelstil och repertoar sedan 1930-talet. Den har alltså visserligen genomgått en rad förändringar men har ändå alltid förblivit ett självklart uppspelningsinstrument.

Klarinetten tillhörde också de folktraditionella instrumenten i samband med att uppspelningarna för zornmärken började. Det handlade redan på 1930-talet om klarinetter med modernt utvecklade klaffsystem vilket har utvecklats till det vi ser idag.