ÅRETS PROGRAM 2012

Med reservation för ändringar.
(uppdateringar kommer att ske efter hand)


Här hittar du en karta över stämman

FRITT INTRÄDE TILL STÄMMAN!

För dig som vill stödja evenemanget köp vårt stämmomärke

LÖRDAG

På utescenen, Stallbacken
. Konferencier: Paul Sandberg
13.30-13.40 Invigning av Ingela Thalén, ordförande i Folkdansringen och Eric Sahlström Institutet
13.40-14.00 Allspel under ledning av Sture Hogmark och Esbjörn Hogmark
14.00-14.30 Österby spelmän
14.30-14.50 Dan Lundberg och Olov Johansson, spel och presentation av seminarium
14.50-15.00 Åsa Hogmark, sång och presentation av workshop
15.00-15.10
Ditte Andersson, spel och presentation av workshop
15.10-15.20 Henrik Eriksson, spel och presentation av workshop i dans
15.20-15.50
Sahlströmarna - Eric 100 år
15.50-16.10
Magnus Holmström och Låtverkstad
16.10-16.30
Magnus Holmström och David Eriksson, spel och presentation av konserten i kyrkan
16.30-16.50 Anders Mattsson och Robert Larsson, spel och presentation av pubkonserten
16.50.17.30 Spellista
.
.
Seminarier i Kyrkans hus
.
Nya programpunkter i år är två seminarier om nyckelharpans existens från senmedeltiden fram till idag.
Seminarierna är gratis och pågår ca. 1 timme.
.
12.00-13.00 Per-Ulf Allmo - Nyckelharpan före Eric Sahlström
15.15-16.15 Dan Lundberg och Olov Johansson - Nyckelharpan efter Eric Sahlström
.

.
Konserter och visstuga
.
18.00-19.30 Magnus Holmström och David Eriksson - konsert i kyrkan.
20.30-21.30 Anders Mattsson och Robert Larsson - konsert i puben, Herrgårdssalongen
22.00-23.00 Eva Tjörnebo - visstuga i Kyrkans hus
.
.
Dans i dasset

16.30-sent Polskedans i dasset, spellista
.
Dans i vagnshuset
18.00-19.00 Österby spelmän
19.00-20.00
Wermdö durspelare
20.00-21.00 Russindalens spelmän
21.00-sent Spellista

SÖNDAG
Kyrkans Hus
10.00-12.00 Nyckelharpsbyggarna kan träffa juryn
10.00-16.00 Nyckelharpsutställning
Brukskyrkan
11.00-12.15 Folkmusikgudstjänst med spelmän och dansare
Spelmanståg
12.45-13.00 Spelmanståget går från gamla magasinen till stallbacken under ledning av Sture Hogmark.
På utescenen, stallbacken
Konferencier: Paul Sandberg
13.30-16.00

Jernbergsstipendiet delas ut

Hasse Gille spelar

Silverbasorkestern
Diplomutdelning till nyckelharpsbyggare som gjort särskilda insatser

Vinnare i nyckelharpsbedömningen koras

Scenen öppen för anmälan på plats
Brukskyrkan
16.30-17.30 Avslutningskonsert
Dans i dasset
13.30-16.00 Dans i Herrgårdsdasset enligt spellista. Vagnshuset är också öppet.