Nyckelharpsutställning

Nyckelharpsutställningen äger rum i Herrgården, lilla ingången.

Nyckelharpsutställning där du också kan provspela och köpa ett instrument
direkt av tillverkaren.

Instrumenten inlämnas lördag kl. 10-12

Utställningen visas söndag kl. 12-16


Nyckelharpsutställningen vid stämman har alltsedan dess start 1975 varit ett mycket uppskattat programinslag. Under 1980 talet fanns där mer än 100 st instrument att beskåda. Under senare år har antalet instrument legat runt 50 st.

Avsikten med utställningen är att besökare ska kunna se ett stort antal nyckelharpor på nära håll.

Bilder från tidigare års utställningar kan du titta på här


Nyckelharpsbedömning

En jury bestående av 3-5 personer bedömer instrumenten och utfärdar ett intyg där instrumentet betygssätts efter tre olika kriterier
  1. Ton
  2. Funktion
  3. Estetik

Betygskalan för varje kriterium är 1 till 5, där 1 motsvarar icke godkänd och 5 står för utomordentlig

Juryn utser en ”vinnarharpa”, vilken kommer att presenteras under lördagens scenprogram.

Vissa år utses även en vinnarharpa i kategorin gammelharpa.

Avgörande för att bli en vinnarharpa är att ljudet bedöms vara det bästa bland alla inlämnade harpor.

Avsikten med bedömingen är att hjälpa alla harpbyggare att få synpunkter på sitt bygge som kan leda till förbättringar. De flesta harpor som inlämnas idag håller en avsevärt mycket bättre kvalitet jämfört med den som rådde på 70- och -80-talet. Detta beror till stor del på den årliga utställningen med dess bedömning.

Juryn består vanligtvis av några av landets skickligaste byggare och spelmän. Ordförande för juryn är Esbjörn Hogmark.