Stämman har beslutat att inte ta något inträde vare sig av spelmän eller publik. Istället säljer vi ett klistermärke som gärna kan fästas synligt på rockuppslaget.

Tack för att ni stödjer evenemanget genom att köpa vårt märke.

Pengarna går bl.a. till annonser, lokalhyra, hyra av herrgårdsområdet,  hyra av diveser teknisk utrustning och ersättningar till våra kurslärare och konsertartister.

Samtliga funktionärer inklusive planeringsgruppen arbetar helt ideellt.