Bilder från söndagen

Juryn är beredd att starta Ljudteknikerna under tältet

Sunniva Abelli David Eriksson på kontrabas
Bart på kontrabas Åsa överräcker en ros

Per-Ulf och Gunnar på scenen De tre världsmästarna

Årets vinnarharpa Åsa med Hasses låtar