Seminarium om gammelharpan

Tid: lördag 13 juni kl. 11.00–12.00
Plats: Gamla köket i Herrgården
Esbjörn Hogmark, Per-Ulf Allmo och David Eriksson håller tillsammans ett seminarium om våra gamla nyckelharpor Kontrabasharpan och Silverbasharpan.
Det är idag populärt bland våra spelmän att, förutom spel på en 3-radig kromatisk nyckelharpa modell Eric Sahlström, även spela på en kontrabas- eller en silverbasharpa. Det kan vara en nytillverkad kopia av ett äldre instrument eller en äkta gammal harpa som hållit i mer än 100 år.
Hasse Gille spelade till exempel på en gammal kontrabasharpa daterad 1787 som han kallade Gustava.
Trots att vi känt till existensen av dessa instrument bland annat från en mängd bevarade instrument på Musikmuseet i Stockholm, från Jan Lings doktorsavhandling där han undersökte äldre typer av nyckelharpor, samt från ett flertal inspelningar på gamla spelmän, så finns det fortfarande en rad frågetecken kring dels hur man tillverkade sina instrument och dels hur man stämde och spelade på dem.
Varken Eric Sahlström eller Hasse Gille hade svar på dessa frågor. Under det här seminariet skall vi tillsammans försöka komma sanningen närmare.
Seminariet vänder sig i första hand till alla som är intresserade av våra äldre nyckelharpstyper samt till de som idag vill spela på eller tillverka dessa instrument, men givetvis är alla andra också välkomna att delta.

Läs mer om seminariet