Utställning av folkdräkter i Herrgården


Lördag

Kl. 12.45
Presenteras utställningen från scenen på stallbacken

Kl 15.00-16.00
Ulla Brandt visar dräkter på dockor, planscher, böcker m.m.
Rådgivning om dräktfrågor. Plats: Herrgården

 

 

Söndag

Kl. 12.00-13.30
Dräktutställningen är öppen
Plats: Herrgården

Kl. 12.45
Presenteras utställningen från scenen på stallbacken

Kl. 14.00-15.00
Ulla Brandt visar tre modeller iklädda dels folkdräkter och dels
en modedräkt från mitten av 1800-talet. Ulla Brandt klär av
modellerna, visar de olika klädesplaggen och berättar om likheter
och skillnader.
Rådgivning om dräktfrågor. Plats: Herrgården

 

Juvansbo Gård i april 2013
Ulla Brandt