ÅRETS PROGRAM 2013

Med reservation för ändringar.
(uppdateringar kommer att ske efter hand)

Här hittar du en karta över stämman

FRITT INTRÄDE TILL STÄMMAN!

För dig som vill stödja evenemanget köp vårt stämmomärke

LÖRDAG

"Stämman är under lördagen Riksspelmansstämma".

Aktiviteter före stämmans scenprogram

Kyrkans hus

10.00-16.00
Tid för inlämning av nyckelharpor till utställning och bedömning. Plats Kyrkans hus.

11.30-12.30
Seminarium om Hasse Gille. Seminariet behandlar Hasse Gilles insatser som nyckelharpsbyggare
och leds av Sture Hogmark. Plats Kyrkans hus.

Herrgården

15.00-16.00
Ulla Brandt visar dräkter på dockor, planscher, böcker m.m.
Rådgivning om dräktfrågor.. Plats i Herrgården stora salen.

Vallonsmedjan

10.30-11.30
Körning av Vallonsmedjan. Smide med vattendriven hammare demonstreras.

Stallbacken

11.30-12.00
Upplandsschottisen startar på Stallbacken.
12.00
"Schottis Öppet spår".
16.30
avslutas Upplandsschottisen vid Folkets hus.

Scenprogram

Utescenen på Stallbacken

Konferencier: Paul Sandberg

12.55-13.00
Påannonsering. Visning av folkdräkter under ledning av Ulla Brandt.

13.00
Stämman invigs av Ulf H. Svensson, ordförande i Zornmärkesnämnden.

13.10-15.00

Uppspelning av nyblivna riksspelmän samt Guldmärkesspelmän.

15.00-15.20
ULV - Upplands Låtverkstad.

15.20-15.40
Russindalens spelmän.

15.40-16.30
Spelmanshyllning till Hasse Gille

16.30-16.50
Gruppen Vilde

16.50-17.30
Öppen scen där hugade spelmän är välkomna att anteckna sig på lista.

Herrgården

15.00-16.00
Folkdräkter visas i Herrgårdens stora sal.

Gamla skolan/Vagnshuset - Workshops

Gamla skolan

11.45-12.45
Emilia Amper, nyckelharpa

14.00-15.00

Susanne Rosenberg, sång

14.00-15.00
Mia Marin, fiol

15.15-16.15
Torbjörn Näsbom, nyckelharpa

16.30-17.30
Olov Johansson, nyckelharpa

16.30-17.30
Sigurd Sahlström, "PROVA PÅ" NYCKELHARPA


Vagnshuset

15.00-15.30
Karl-Arne Gille lär ut lokala danser.

 

Aktiviteter efter stämmans scenprogram

Brukskyrkan

18.00-19.30
Konsert med Jernbergsstipendiater, samt utdelning av årets stipendium.

Vagnshuset

Dans i Vagnshuset

18.00-19.00
Wermdö Durspelare

19.00-20.00
Russindalens spelmän

20.00-21.00
Österby spelmän

21.00-22.00
Vilde

22.00-sent
Dans till spellista

Herrgården

Pub i Herrgården

19.00
Puben öppnar

20.30-21.30
Pubkonsert med bröderna Pär och Torbjörn Näsbom.

Kyrkans hus

22.00-23.00
Visstuga med Eva Tjörnebo.SÖNDAG

Kyrkans hus

10.00-12.00
Nyckelharpsbyggare som ställer ut kan träffa juryn.

10.00-16.00
Nyckelharpsutställning.

Brukskyrkan

11.00-12.15
Folkmusikgudstjänst med spelmän och dansare.

Spelmanståg från gamla magasinen till Stallbacken

12.45-13.00
Spelmanståget utgår från gamla magasinen kl. 12.45.

Utescenen på Stallbacken

Konferencier: Paul Sandberg

12.45-13.00
Påannonsering. Visning av folkdräkter under ledning av Ulla Brandt.

13.00-13.30
Allspel under ledning av bröderna Hogmark.

13.30-13.45
Invigningstal av Gunnar Ahlbäck

13.45-14.05
Österby spelmän

14.05-14.30
Spel på scenen efter spellista.

14.30-14.50
Vinnare i nyckelharpsbedömningen presenteras på scen.

14.50-15.10
Vilde

15.10-16.00
Spel på scenen efter spellista. Scenspelet avslutas.

Herrgården

12.00-13.30
Dräktutställning i Herrgårdens entréplan, bortre rummet.

14.00-15.00
Dräktvisning i Herrgårdens stora sal.

Vagnshuset

Dans i vagnshuset

13.30-16.00
Dans efter spellista.

Brukskyrkan - Avslutning

16.30-17.30
Avslutningskonsert